سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تاکنون ۶۰۰میلیارد ریال برای مبارزه با بیماری کرونا در خوزستان هزینه شده‌است.

دکتر فرهاد ابول نژادیان شنبه در نشست با نماینده حوزه انتخابی مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی و نیز روسای شبکه های بهداشت و درمان مسجدسلیمان،لالی، اندیکا، هفتکل به منظور بررسی ظرفیت ها و نیز مشکلات بهداشتی و درمانی این شهرستان ها بیان کرد: متاسفانه بخشی از پروژه های زیرساختی و عمرانی دانشگاه به عقب افتاده است، اما امیدواریم با فروکش کردن این بحران در روزهای اخیر شاهد شروع مجدد عملکردهای بهداشتی و درمانی مختلف در استان باشیم.

وی گفت: امروز نیازهای اساسی مردم در حوزه سلامت به عنوان اولویت های فوری و کوتاه مدت تعریف شده است و در خصوص پروژه های بلندت مدت هم تصمیم اساسی براساس اولویت بندی گرفته شده است.