روستای بروال در چند قدمی اهواز و چسبیده به فرودگاه بین المللی اهواز قرار دارد. این روستا که در مجاورت ۲۱ چاه نفت است از فقر و محرومیت شدیدی رنج می برد و فاقد هر گونه خدمات رفاهی و زیرساخت های لازم است. نبود آب در طول شبانه روز یکی دیگر از مشکلات مردم این روستا است و در طول ۲۴ ساعت تنها سه ساعت آب بی کیفیت دارند. عکس: سید موسی موسوی