اخبار خوزستان | kavoshakhbar.ir
مرور رده

کاوش پلاس

شناسایی ۳۱۸۶ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در کشور/۲۷۵۷ قربانی/ ۳۵۱۱ نفر از بیماران در وضعیت شدید این…

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از ظهر دیروز تا امروز 10 فروردین1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 3186 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 41495 مورد رسید.

شناسایی ۲۹۰۱ مبتلای جدید به کرونا/ ۲۶۴۰ قربانی/ حال ۳۴۶۷ نفر از بیماران وخیم است

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در ۲۴ ساعت اخیر ۲۹۰۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۳۸۳۰۹ مورد رسید.

رکورد تعداد مبتلایان به کرونا در کشور شکست/ ۳۰۷۶ مورد جدید/ حال ۳۲۰۶ نفر از بیماران وخیم است

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی و از ظهر دیروز تا امروز 9 فروردین 1399 در کشور، 3076 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند و تعداد بیماران مبتلا شده به این بیماری به 35408 نفر رسید.

۲۹۲۶ مورد جدید مبتلا به کرونا در کشور/ ۲۳۷۸ نفر فوت شدند/۲۸۹۳ نفر از بیماران در وضعیت حاد هستند

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی و از ظهر دیروز تا امروز، 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند و در مجموع، تعداد بیماران مبتلا شده به کووید19 در کشور تا 8 فروردین 1399 در کشور…

شناسایی ۲۳۸۹ مورد جدید مبتلا به کرونا در کشور/ ۱۵۷ نفر دیگر فوت شدند/حدود ۲۷۴۶ نفر از بیماران، مورد…

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس یافته های آزمایشگاهی، 2389 مورد جدید ابتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد و با این حساب، مجموع بیماران مبتلا به این بیماری تا امروز 7 فروردین 1398 به 29406 نفر…

شناسایی ۲۲۰۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور/ ۲۰۷۷ قربانی

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گقت: از ظهر دیروز تا امروز 6 فروردین بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی، 2206 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید19 در کشور شناسایی شد و مجموع مبتلایان به این بیماری در ایران به 27017 نفر رسید.

۱۷۶۲ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد/ ۱۹۳۴ قربانی

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس یافته های آزمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز، 1762 مورد جدید ابتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد و تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور به 24811 نفر رسید.

افزایش مبتلایان کرونا در کشور به ۲۳۰۴۹ نفر/ ۱۸۱۲ قربانی/ میانگین سنی مبتلایان ۵۹ و فوت شدگان ۶۴ سال…

سخنگوی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس یافته های آزمایشگاهی و از ظهر دیروز تا امروز، 1411 مورد جدید ابتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد و با احتساب این افراد، مجموع مبتلایان قطعی به کووید19 در کشور شمار مبتلایان به این بیماری در…