همت کارگران نیشکر در هیاهوی شرجی و گرمای سوزان خوزستان

عرق جبین، دستان پینه بسته و همت کارگران نیشکر در سیاهی شب و خلوت قیرگونه اش، در تهیه بستری برای اعتلای نی ها، سلسله جنبان قامتی می شود که حدیث مکرر شیرنی را در کل کشور طنین انداز می کند.

کاوش اخبار، پدرام طاهری: رمز حلاوت ساقه های بلندقامت نی، در دل شب هایی نهفته است که کارگران در هیاهوی شرجی و گرما از محو خورشید در افق تا طلوع انوار طلایی اش در سپیده دم، کمر همت به آبادنی زمین ها بسته اند.

عرق جبین، دستان پینه بسته و همت کارگران نیشکر در سیاهی شب و خلوت قیرگونه اش، در تهیه بستری برای اعتلای نی ها، سلسله جنبان قامتی می شود که حدیث مکرر شیرنی را در کل کشور طنین انداز می کند.

پایان برداشت نیشکر ، آغازی بر همتی دوباره ، اینبار در تهیه زمین برای کشت دوباره است. خنکای شب، مامنی برای کارگرانی می شود که گرمای سوزان روز، نای کار کردن را از آنان می رباید و حتی آهن را به ستوه می و تراکتورها را به جوش می آورد اما این مرارت ها و سختی ها و سیلی باد سوزان، اندکی از همت بلندقامتان نیشکر در تهیه زمین ها برای رشد نیشکر نمی کاهد.

آنگونه که مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر می گوید عملیات تهیه زمین جهت کشت نیشکر، در 12 هزار و 376 هکتار در کشت و صنعت های هفتگانه در حال انجام است.

صنعت بزرگ توسعه نیشکر مبتنی بر دانش و کشاورزی مکانیزه است و در عملیات تهیه زمین نیز همچون برداشت نیشکر، ادوات و ماشین آلات مختلف کشاورزی فعالیت دارند تا بستر و شرایط مناسبی برای کشت نیشکر فراهم شود.

عملیات خاکورزی در تهیه زمین شامل شخم و ایجاد جوی و پشته و از بین بردن کلوخه هاست که به دست همت کارگران و همچنین با ادواتی از قبیل گاوآهن برگردان دار، دیسک ها و فاروئه ها و … صورت می پذیرد.

در همین زمینه، معاون کشاورزی کشت و صنعت سلمان فارسی زمان شروع عملیات تهیه زمین را اواسط فروردین عنوان کرد و گفت: آبشویی و نمکزدایی، عملیات خاکورزی و تسطیح و کودپاشی از مراحل تهیه زمین در کشت و صنعت های نیشکر است که تا نیمه های شهرویور ماه ادامه می یابد.

نجفی گفت: عملیات تهیه زمین در هزار و 400 هکتار از زمین های کشت و صنعت سلمان فارسی برای ایجاد بستر مناسب به منظور کشت نیشکر در حال انجام است.

هم اکنون عملیات تهیه زمین در 2 هزار و 19 هکتار از اراضی کشت و صنعت حکیم فارابی، 2 هزار و 50 هکتار از اراضی کشت و صنعت دعبل خزاعی، هزار و 537 هکتار از اراضی کشت و صنعت میرزا کوچک خان، 2 هزار و 500 هکتار از اراضی کشت و صنعت امیرکبیر، 870 هکتار از اراضی کشت و صنعت نیشکر دهخدا و دو هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره) در حال انجام است.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Facebook

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

کاوش پلاس

مرزها بسته است، زائرین به هیچ عنوان مراجعه نکنند
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان؛

مرزها بسته است، زائرین به هیچ عنوان مراجعه نکنند

پربازدیدهای یک ماه گذشته