اخبار خوزستان | kavoshakhbar.ir

اگر تعداد بالای بیماران در شهرها نشان دهنده قدرت بیمار یابی است، تعداد پایین نشانه چیست؟

نمی توانیم بگوییم در شهرهای که تعداد پایین است به این علت بوده که محدودیت های اعمال شده به نتیجه نشسته و مسئولان نمره قبولی گرفته اند و در شهرهایی که آمار مبتلایان بالا و نگران کننده است بگوییم در بیماریابی قوی عمل کرده ایم و کم کاری صورت نگرفته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته؛ چنانچه در شهری تعداد بیماران شناسایی شده بیشتر شد، این امر نشان دهنده وجود نقطه ضعف و کم‌کاری مسئولین نیست، بلکه این نشان دهنده قدرت ما در بیمار یابی و شناسایی مبتلایان به کرونا ویروس است.

به گزارش پایگاه خبری کاوش؛ اگر این صحبت را ملاک قرار دهیم و تعداد بالای بیماران در یک شهر را نشانی از قدرت بالای بیماریابی و نقطه قوت مسئولین بدانیم شاید بتوان تعداد پایین بیماران در یک نقطه و حتی کل کشور را به علت ضعف در بیماریابی و کم کاری مسئولان بدانیم.

اتفاقا این مساله با درصد بالای فوتی ها نیز بیشتر همخوانی دارد که نتوانسته ایم تعداد واقعی مبتلایان را شناسایی کنیم. هرچند که نمی توان به مسائل سیاست دوگانه داشت و هم تعداد پایین بیماران در یک منطقه را نقطه قوت دانست و هم تعداد بالای آن در نقطه ای دیگر.

نمی توانیم بگوییم در شهرهای که تعداد پایین است به این علت بوده که محدودیت های اعمال شده به نتیجه نشسته و مسئولان نمره قبولی گرفته اند و در شهرهایی که آمار مبتلایان بالا و نگران کننده است بگوییم در بیماریابی قوی عمل کرده ایم و کم کاری صورت نگرفته است.

بیان رخدادها به گونه ای که در هر حالت یک خروجی از آن خارج شود تا نشان دهد عملکردهای متولیان امر مناسب بوده در رخدادها و حادثه های دیگر نیز به کرات مشاهده شده و در هر حالت واقعیت ها به گونه ای بیان می شوند که نشان دهد کم کاری صورت نگرقته و مسئولان به خوبی عمل کرده اند.

حتی اگر صحبت ها و نتایجی که از آن به یک خروجی مشترک می رسند، متناقض باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.