اخبار خوزستان | kavoshakhbar.ir

تست بلک استارت واحد های نیروگاه آبادان با موفقیت انجام شد

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: آزمایشات خود راه انداز “تست بلک استارت” واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان با موفقیت انجام شد.

رامین گلشنی راد بیان کرد:  تست خود راه انداز “بلک استارت” که از مهمترین تست ­های پایداری شبکه ­های انتقال می­باشد در حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی با انجام عملیات ­های خاص و بسیار حساس بهره برداری، با موفقیت و رضایت تمام انجام گردید.

وی تصریح کرد: آزمایشات خود راه انداز نیروگاه ­ها یکی از تست های مهم و حساس جهت بازیابی شبکه برق می باشد که در زمان خاموشی ­های گسترده و با اتکا به بلک استارت نیروگاه انجام می شود.

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان در اهیمت خود راه انداز نیروگاه ها، افزود:  در هر زمانی که خاموشی گسترده در شبکه  اتفاق می ­افتد و نیروگاه دسترسی به شبکه برق ندارد با استفاده از دیزل خود راه انداز واحد، راه اندازی واحد نیروگاهی صورت می­گیرد و بدین ترتیب بصورت داخلی و محلی نیروگاه را برقدار و پس از آن شبکه و برق مشترکین تأمین می گردد.

گلشنی راد ادامه داد: با انجام سلسه آزمایشات فوق پایداری و آمادگی شبکه های انتقال و نیروگاهی در برق منطقه ای خوزستان برای مقابله با بحرانهای احتمالی افزایش یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.