اخبار خوزستان | kavoshakhbar.ir

انتخابات را قومی نکنید؛ این آتش زیر خاکستر است

این یک زنگ خطر برای استان خوزستان است که همیشه از تفکر قومیت ضربه خورده است و حال به صورت علنی آنهم از سوی فعالین حوزه های گوناگون بر آتش آن دمیده می شود تا این تفکر به میان مردم برود و با استفاده از این حس قومی، سبد رای خود را تقویت کنند.

با وجود آنکه تبلیغات رسمی داوطلبین انتخابات مجلس به میانه راه نزدیک می شود اما هنوز از شور و شوق انتخاباتی در میان مردم خبری نیست و کماکان سردی و بی تفاوتی بر فضای انتخابات حاکم است و تنها یک رقابت پوستری و بنر چسباندن برقرار است.

به گزارش پایگاه خبری کاوش؛ یک وجه تفاوت این انتخابات با انتخابات دوره های قبل؛ لیست های متعددی است که در حال انتشار است. لیست هایی که در اکثریت آنها گویا تنها فاکتور قومیت ملاک بوده و بر این اساس کاندیداها گزینش شده اند. در واقع در این دوره از انتخابات، بحث قومیت به شدت در حال پر رنگ شدن است و دسته بندی های انتخاباتی از لیست های سیاسی به سمت لیست های قومی رفته است و همان محدود لیست های سیاسی نیز با تبعیت از ملاک قومیت بسته شدند.

این یک زنگ خطر برای استان خوزستان است که همیشه از تفکر قومیت ضربه خورده است و حال به صورت علنی آنهم از سوی فعالین حوزه های گوناگون بر آتش آن دمیده می شود تا این تفکر به میان مردم برود و با استفاده از این حس قومی، سبد رای خود را تقویت کنند.

این انتخابات با هر نتیجه ای تمام خواهد شد اما اثرات این لیست های قومی و ایجاد دو دستگی هایی که در حال شکل گیری است هم فرصت گزینش شایسته ها را از بین می برد و هم تبعات آن دامن این استان را خواهد گرفت و روند توسعه را از استان دور و دورتر می کند. با این روندی که در پیش گرفته شده و دوگانگی های کاذبی که در حال پر رنگ شدن است انتخابات در اهواز از یک فرصت در حال تبدیل شدن به یک تهدید است.

البته مردم عادی که که در گیر و دار زندگی گرفتار شده اند و فرصتی برای پرداختن به بحث های قومی ندارند و حتی شور و شوق انتخاباتی در آنها دیده نمی شود؛ این فعالین عرصه های مختلف هستند که هر کجا لازم باشد فاکتور قومیت را از آستین خود بیرون می آورند تا با استفاده از آن به نان و نوایی برسند. هر چند که آن نان و نوا مقطعی باشد و به قیمت ویرانه تر شدن شهر و استان تمام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.