دسته‌بندی: به روایت تصویر

مال کَنون ییلاقی عشایر/ ویدئو

عشایر کوچ رو سفر ییلاقی خود را از مناطق گرمسیر استان خوزستان به خنکای دشت و دامن استان چهارمحال و بختیاری آغاز کرده اند.

انجام تست کرونا در پایانه مسافربری سیاحت/ تصویر

با قرمز شدن وضعیت کرونا در خوزستان و غالب شدن سوش انگلیسی در این استان، انجام تست کرونا قبل از خروج در فرودگاه، راه آهن و پایانه های مسافربری اجباری شد و تنها کسانی اجازه سفر پیدا می کنند که تست آنها منفی باشد. در پایانه مسافربری سیاحت (سه راه خرمشهر) نیز داشتن برگه منفی تست کرونا قبل از سوار شدن الزامی است و در خود پایانه از مسافران تست رپید گرفته می شود. عکس: زهرا رضاپور

پیشنهاد کاوش

آخرین اخبار