دستاورد مدیران اقتصادی خوزستان رتبه دوم بیکاری در کشور است/نمایندگان به جای سخنرانی باید پاسخگویی وضعیتی باشند که در آن مقصر هستند/ در صورت ادامه این روند خوزستان رتبه اول بیکاری در کشور می شود/همان هایی که باید پاسخگوی وضعیت امروز استان باشند به دنبال مقصر در بیرون از مجموعه هستند

دستاورد مدیران اقتصادی خوزستان رتبه دوم بیکاری در کشور است/نمایندگان به جای سخنرانی باید پاسخگویی وضعیتی باشند که در آن مقصر هستند/ در صورت ادامه این روند خوزستان رتبه اول بیکاری در کشور می شود/همان هایی که باید پاسخگوی وضعیت امروز استان باشند به دنبال مقصر در بیرون از مجموعه هستند

کاوش: استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه خروجی جلسات کارگروه اشتغال خوزستان رسیدن به رتبه دوم بیکاری در کشور است، تصریح کرد: کسانی که در جلسه این کارگروه با حضور وزیر کار باید پاسخگوی این باشند که چرا طرح هایشان به نتیجه نرسیده و بیکاری در استان افزایش یافته است تنها سخنرانی

خوزستان رتبه اول در بیکاری؛ عجیب اما واقعی!

خوزستان رتبه اول در بیکاری؛ عجیب اما واقعی!

خوزستان پرآوازه در منابع و فرصت های شغلی رتبه اول بیکاری در کشور؛ جمله ای که شاید باور کردنی نباشد اما واقعیت دارد و احتمالا در آینده ای نزدیک از آن رونمایی خواهد شد، خوزستان امروز مصداق همان ضرب المثل “آواز دهل شنیدن از دور خوش است” را برای خود خوزستانی ها دارد.