رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: براساس ضوابط و مقرراتی که برای ما تدوین شده با افرادی که فاکتور نداشته باشند برخورد می شود ضمن اینکه جریمه ی قانونی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است.

به گزارش کاوش، امیرحسین نظری شامگاه دوشنبه (۶ مرداد) در ارتباط تلفنی با صداوسیمای استان در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار کرد: بخش عمده ای از نیاز به کالاهای خانگی استان و کشور از طریق واردات تامین می شود و متغیر مهمی که در یکسال گذشته در افزایش لوازم خانگی اثرگذار بوده قیمت ارز بوده است.

وی در رابطه با نمایندگی های لوازم خانگی که در استان به ویژه اهواز فاقد فاکتور هستند، بیان کرد: براساس ضوابط و مقرراتی که برای ما تدوین شده با افرادی که فاکتور نداشته باشند برخورد می شود ضمن اینکه جریمه ی قانونی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطرنشان کرد: از طرف دیگر ما با افرادی که فاکتور قانونی ارائه ندهند و کالا یا انبار خود را در سامانه ثبت نکنند به عنوان دارندگان کالای قاچاق برخورد می کنیم.

نظری افزود: در چهار ماه گذشته یکهزار و ۴۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی فروش کالاهای خانگی داشته ایم و ۴۵ پرونده نیز برای افراد متخلف تشکیل شد که جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شدند.