پذیرش بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در ۱۱ رشته مقطع کارشناسی پیوسته آغاز شد.

بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش در رشته‌های بدون آزمون در مقطع کارشناسی آغاز شده و بر این اساس در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان نیز در ۱۱ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) دانشجو پذیرفته می‌شود.

در گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی رشته‌های معماری داخلی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و مهندسی معماری، در گروه تحصیلی علوم انسانی رشته‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مشاوره و در گروه تحصیلی زبان‌های خارجی، رشته‌های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی، بدون آزمون هستند.

ظرفیت پذیرش در هر کدام از رشته‌ها ۶۰ دانشجو است و داوطلبان می‌توانند برای ثبت نام به نشانی http://www.sanjesh.org مراجعه کنند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) از روز گذشته (پنجم مرداد) آغاز شده و تا ششم شهریور ادامه دارد.

همچنین بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش و آموزش کشور، پذیرش بدون آزمون (صرفا با سوابق تحصیلی) در ۱۶ رشته تحصیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد.

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه‌ها از پنجم مردادماه آغاز شده و تا روز یکشنبه (دوم شهریور) ادامه دارد.

پذیرش بدون آزمون صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) امکان پذیر است. بر این اساس پذیرش در ۱۶ رشته تحصیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود.

بر این اساس در گروه تحصیلی علوم تجربی؛ پذیرش رشته‌های زمین شناسی، زیست شناسی جانوری، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، زیست شناسی گیاهی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، مهندسی طبیعت و زیست شناسی گیاهی (نوبت دوم) با سوابق تحصیلی خواهد بود.

همچنین در گروه تحصیلی علوم انسانی، زبان خارجه، هنر و ریاضی و فنی؛ پذیرش در رشته باستان شناسی، رشته زبان و ادبیات فرانسه، مرمت بناهای تاریخی و آمار (روزانه و نوبت دوم) با سوابق تحصیلی امکان پذیر است.