جا دارد از شورای شهر اهواز بپرسیم چرا مدیریت فرهنگی و ورزشی به چالش کشیده نمی شود؟ و چرا از آن نمی خواهد که هدف گذاری و آینده نگری در ورزش را جزو وظایف اصلی خود قلمداد کند؟

مدیر فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز برنامه فرهنگی و ورزشی در خور کلان شهر اهواز برگزار نمی کند و وقتی نگاهی گذرا به خدمات مدیریت فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز می کنید بیشتر باید مدیریت فرهنگ و ارشاد باشد تا فرهنگی و ورزشی. هرچند که ممکن است آقایان اهداف مدیریت فرهنگی و ورزشی شهرداری را ندانند.

وقتی به عملکرد مدیریت فرهنگی و ورزشی شهرهای دیگر مانند شهرداری ورامین، شهرداری گنبد، شهرداری ارومیه، شهرداری تبریز، نگاه می کنی که چه تیم های ورزشی در سطح کشور در حال فعالیت دارند این سوال مطرح می شود چگونه شهرداری کلان شهر اهواز نتوانسته هیچ فعالیت ورزشی در سطح کشور انجام دهد و اگر هم باشد قابل گفتن نیست.

پارک های اهواز را که ببینی از اول ساحلی شرقی و غربی که پارک شروع می شود هر ۱۰۰ متر یک آقایی با ۲۰ عدد قلیان چند صندلی که دور خودش جمع کرده و تعداد زیادی مشتری که آینده این مرز بوم اند وقت خود را به پوچی و تباهی می گذرانند.

شاید تمام کارشناسان بی ذوف تقصیر را گردن همان آقای خوشتیپ قلیان چاق کن و ارگان های دیگر بیاندازند اما این سوال برای خیلی ها پیش می آید که مدیریت فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز کجاست؟ آیا هنوز به فکر برگزاری مسابقات خوشنویسی است.

تا حالا شما در شهرهایی که نام برده شد دیده اید کسی در کنار زمین های ورزشی که در پارک ها هستند مانند زمین ورزشی فوتبال یا والیبال یا رشته های دیگر قلیان عرضه کند؟

مطمئنا خیر و دو مقوله در کنار هم به هیچ عنوان دوام نمی آورند و همیشه ورزشکاران گروه های دیگر را به خود جذب می کنند. اگر ورزشکار باشید متوجه این هستید که در زمین ورزش نه حرف سیاسی هست نه حرف بی شغلی نه حرف پول ، نه حرف دلار بلکه صحبت از دوستی همیاری کمک به یگدیگر هست و این خلق و خوی ناخودآگاه در زندگی روزمره بکار می رود.

جا دارد از شورای شهر اهواز بپرسیم چرا مدیریت فرهنگی و ورزشی به چالش کشیده نمی شود؟ و چرا از آن نمی خواهد که هدف گذاری و آینده نگری در ورزش را جزو وظایف اصلی خود قلمداد کند؟

به امید روزی که باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز مثل بقیه شهرداری های کشور تیمهای ورزشی زیادی در سطح کشور داشته باشد.

*عضو سابق تیم ملی و مربی اداور لیگ والیبال