غیزانیه که نام یکی از سه بخش اهواز است با ۸۰ روستا و ۲۵ هزار جمعیت فاقد آب شرب بوده و چند سالی می شود که منتظر است مسئولین به وعده های آبرسانی خود به این منطقه عمل کنند. شنبه هفته جاری مردم در اعتراض به نداشتن آب شرب جاده ارتباطی اهواز- رامهرمز- امیدیه را مسدود کردند که باعث درگیری با پلیس شد. در این منطقه حدود ۳۰۰ چاه نفت وجود دارد. عکاس: سید موسی موسوی