شباهت واژگانی میان “ماه” که در آسمان است و کیلومترها فاصله دارد با ” ما” که روی زمین و در همین نزدیکی هاست و در آن قرار گرفته ایم، دستمایه ای برای طرح اندیشه ای و دغدغه ای در این یادداشت گردید که در فرازهای زیر به اجزا و عناصر این اندیشه و دغدغه می پردازد.

عنوان این یادداشت چه بسا ذهن خواننده را بسوی نحوه رویت هلال ماه شوال و اختلاف نظر در اعلام روز عید فطر معطوف دارد از این رو، در همین سطور نخستین، اقرار کنم که نویسنده نه به مبادی فقه و نه علم نجوم آشنایی دارد و نه از روابط و سنت های درون حوزوی و میان علماء آگاه است ولی شباهت واژگانی میان “ماه” که در آسمان است و کیلومترها فاصله دارد با ” ما” که روی زمین و در همین نزدیکی هاست و در آن قرار گرفته ایم، دستمایه ای برای طرح اندیشه ای و دغدغه ای در این یادداشت گردید که در فرازهای زیر به اجزا و عناصر این اندیشه و دغدغه می پردازد:
فراز اول : امروز پنجم خرداد روز نفت و مسجد سلیمان نامیده شده است. مباحث پیرامون نفت، در ابعاد اقتصادی و سیاست خارجی و مدیریتی امروزه چنان متنوع و رنگارنگ شده است که شاهد نقد و نظرهای کاملا متفاوت در این باره هستیم. از جمله نقش نفت به عنوان یک ثروت در دست دولت هایی که اصول مردم سالاری و دمکراسی را برنمی تابند و به اتکای ثروت نفت خود را از مردم و مالیات بی نیاز می بینند و از موضع بالا و مقتدرانه با مردم خویش سخن می گویند.
فراز دوم: تحریم نفتی و بانکی ایران از سوی آمریکا و اعمال محدودیت و تنگنا در فروش نفت و دسترسی به عایدات حاصل از آن، چند سالی است که اقتصاد ایران را با چالش و مخاطرات فراوان روبرو ساخته است. نویسنده این سطور در یادداشت های فراوان به لزوم تعامل و سازگاری کشورمان با همه کشورهای جهان تاکید ورزیده و بر این باور است که اصطلاحاتی مانند استقلال و خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان، امروزه در سپهر سیاسی جهان کاملا دگرگون شده است و همه کشورها می کوشند تا از امتیازات یکدیگر در راستای تامین منافع ملی کشور خویش بهره ببرند. ولی حال که در چنبره این تحریم گرفتار شده ایم، دولت به عنوان قوه مجریه می کوشد تا اخذ مالیات های جدید را جایگزین درآمدهای نفتی کند و از این رهگذر و نیز از راه های دیگر، شاید بتواند کسری بودجه خود را تا حدودی تامین کند. این نیازمندی دولت و حکومت به مردم، می تواند موجبات نزدیکی دولت و حکومت را به ” مردم” به عنوان مهمترین رکن در حکمرانی، فراهم کند و دولتمردان و حاکمان کشورمان را به بدست آوردن” دل” مردم و جلب رضایت حداکثری آنان وادارد.
فراز سوم: دیروز و همزمان با عید فطر برطبق سنوات و مناسبت های مشابه، دسته ای از محکومان دادگاه ها و زندانیان از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو و کاهش مدت حبس و آزادی قرار گرفتند . در میان افراد مشمول این بخشش، نام زندانیان موسوم به امنیتی نیز گویی برای نخستین بار دیده می شود که جای تقدیر و سپاس از بلندنظری معظم له دارد. این اقدام می تواند شروعی میمون و پربرکت برای گرایش هر چه بهتر بسوی مردم و بدست آوردن دل آنان باشد.
فراز چهارم: گسترش و شیوع ویروس کرونا با همه زیان های مادی و جانی و لجستیکی که به مردم ایران و سیستم سلامت کشور وارد نمود در بردارنده شروع اقدامات مثبت و رویکردهای جالب توجه در میان مردم و مسئولان کشوری است. تعطیل شدن بسیاری از مراسمات و تبلیغات و فضاسازی ها که متاسفانه ذهنیت مردم و مسئولان را نسبت به یکدیگر غیر واقعی و تصنعی نموده بود، به واقعیت نزدیک نمود و موجب گردید تا شخصیت واقعی و انسانی و طبیعی یکدیگر را از ورای شخصیت های ذهنی که زاده تبلیغات و فضاسازی ها است، پیدا بکنیم و از این رهگذر مقدمات نزدیکی و الفت و دوستی میان خویش را بیش از گذشته تقویت گردد. از سوی دیگر، امکان ابتلای هر فرد، چه کوچک و چه بزرگ و چه دارا و ندار و چه عالی و دانی به این ویروس، گویی بسیاری از ما را در نگاه به خود و دیکران دچار تردید و تجدیدنظر نمود و اینگونه همه ما در کنار هم و شانه به شانه هم قرار گرفتیم. این رویکرد اخلاقی جدید، قطعا به سود همه افراد و کشور خواهد بود و به ذهنیت های کاذب در میان ما و نسبت به یکدیگر پایان می دهد.
از چهار فراز یاد شده و در کنار هم قرار دادن آن می توان به این نتیجه رسید که در جستجوی”ما” بودن به مراتب مهمتر و ضروری تر از در جستجوی ” ماه ” بودن است.
به گمانم دستاورد کلاس انسان سازی ماه روزه داری و پروا پیشگی برای مردم کشورمان، بر طرف شدن و کنار رفتن پرده و حجابی بود که میان “ما” فاصله انداخته بود و همه صنوف را به جان هم انداخته بود.