درباره ما

سردبیر: مرتضی آژند

پست الکترونیک :

Kavoshakhbar@gmail.com

شماره تماس :

۰۹۱۶۹۹۱۵۱۳۵

ورود به چله دوم انقلاب اسلامی لزوم داشتن نگاهی نو را در همه زمینه ها برای برطرف کردن کم و کاستی های موجود و نشان دادن نقشه راه را ضروری کرده و در این بین رسانه ها نقش ویژه ای را بر عهده خواهند داشت.

به همین دلیل پایگاه تحلیلی خبری کاوش توسط جمعی از روزنامه نگاران خوزستانی راه اندازی شده است تا در کنار بیان نقاط قوت و دستاوردها، نقاط ضعف را هم بیان کند و با تحلیل مسائل و عملکردهای مدیریتی خوزستان و کشور نقش یک رسانه مسئول را ایفا کند.

کاوش بنا دارد تنها از مردم حرف بزند و در نقد و تحلیل مسائل در کنار مردم باشد، همین اصل ما را ملزم کرده است که وام دار هیچ شخصیت، گروه یا جریان سیاسی در کشور نباشیم و مستقل عمل کنیم.

این سایت می خواهد تنها روندها و عملکردهایی که با زندگی مردم سر کار دارند را بررسی کند و با افراد و جریان ها کاری نداشته باشد.

کاوش خانه همه فعالین رسانه ای، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … است که حرف تازه ای در تحلیل اخبار و مسائل استان دارند و از همه فعالین و دوست داران این خاک درخواست می کند تا از طریق راه های ارتباطی ( بخش تماس با ما سایت) در نظر گرفته شده با ما در تماس باشند.